Iskolánkról

Az iskola bemutatása

Az iskola a Gerecse lábánál, Nagysápon található. A levéltárakban lévő dokumentumok alapján már a XVIII. században is működött iskola a településen. „A második világháborút követően 1948-ig még egyházi felekezetű iskolák működtek, de az államosítás után a faluban összevonták a két  felekezet iskoláját, és a továbbiakban állami általános iskolaként működött.”

Az intézmény egészen 1995-ig Nagysápi Általános Iskola volt, majd ebben az évben felvette a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nevet. Az iskola teljes felújítása 2005-ben készült el, 2006-ban a környező települések iskoláinak fenntartói társultak, név szerint Bajna, Epöl és Nagysáp. 2006-tól az intézményegyüttes gesztorintézménye az epöli iskola lett, így a társulás neve gróf Széchenyi István Kistérségi Közös Fenntartású Általános Iskola lett, majd a 2016/2017. tanévben a székhely Bajna lett, így az intézménykomplexum elnevezése a Bajnai Simor János Általános Iskola lett. 2010-ben ennek megújult a sportcsarnok, melyet egybeépítettek egy átjáró segítségével az iskolával. 2013. január 1-jétől az új fenntartó a KLIK, esetünkben az Esztergomi Tankerületi Központ lett. 2005-től iskolánk infrastruktúrája folyamatosan fejlődik. A különböző pályázatok (pl.: HEFOP, TIOP) lehetőséget adtak a „belső” fejlesztésre is: iskolapadok, székek beszerzése, AV-eszközök vásárlása, modern (SMART-program alapján működő) interaktív tábla beállítása négy tanteremben, interaktív panel, stb. Az informatika és digitális kultúra oktatást 20 számítógéppel rendelkező szaktanteremben oktatjuk, valamint a tanulóknak lehetőségük van az iskola saját könyvtárából való könyvkölcsönzésre is.

Az iskola épülete, környezete

Az épület kétszintes, az intézményben 10 tanterem található, ebből 4 szaktanterem, 1 fejlesztő szoba, valamint az első emeleten egy könyvtár, s egy tanári szoba. Az épülethez tartozik ezen kívül a sportcsarnok is. Az iskolát L alakú udvar veszi körül, melyen kosárlabda pálya is található.

Erősségeink

Két munkaközösség dolgozik az iskolában, egy alsó tagozatos és egy osztályfőnöki munkaközösség. Tantestületünkre jellemzőek a kisiskolák általános jegyei: a létszámból (is) adódó közvetlen munkakapcsolat, összetartó nevelőtestület, egymás segítése, a különböző programokra, alkalmakra (állami ünnepek, iskolai ünnepségek, kirándulások, színházlátogatások, értekezletek stb.) való közös felkészülés és végrehajtás.

Iskolánk szoros és folyamatos kapcsolatot tart fenn az egészségügyi, valamint a gyermekvédelmi szervekkel (védőnő, iskolaorvos, iskolafogász, családsegítő szolgálat szakemberei), a helyi óvoda óvodapedagógusaival. A községi önkormányzattal együttműködve műsorokkal emlékezünk meg állami ünnepeinkről, a község hagyományőrző programjain is részt veszünk.

A szülői közösség – ami 1992 óta működik intézményünkben – támasza és segítője pedagógiai munkánknak. Évente megválasztják az osztályok munkaközösségi tagjait és elnökét, aki egyben tagjává válik az iskolai munkaközösségnek. Tanévenként többször üléseznek, , együttműködnek az iskolai diákönkormányzattal, segítik a munkatervükben elfogadottak megvalósulását. Támogatják az iskolát különböző programjaink megtartásában, az iskolai alapítvánnyal együttműködve anyagilag is részt vállalnak ezekből.

Nevelő-oktató munka, szakképzett tanárok

A tanintézményben általános műveltséget megalapozó alapfokú oktatás zajlik, az 1-3. és 2-4. összevont osztály számára mindez egész napos iskola keretében. 1-8. évfolyamon általános tanterv határozza meg az oktatást. Emellett az intézmény tehetséggondozó programjának keretében tehetséggondozó foglalkozások zajlanak.

Osztályaink kis létszámúak, így több lehetőségünk van az egyéni haladási ütem figyelembevételére. Az osztályokban a nevelést és oktatást 2 pedagógiai asszisztens segíti, valamint iskolánkban integráltan tanulnak BTMN-es, valamint SNI-s tanulók, őket gyógypedagógus fejleszti, ezzel segítve munkánkat, valamint a gyermekek fejlődését. Intézményünkben lehetőség van nyelvtanulásra, 4. osztálytól német nyelvoktatás zajlik.

A tanórán kívüli foglalkozások, programok

Jelenleg alsó tagozaton zongoraoktatás zajlik, énekkar. Emellett az egész napos oktatás keretében meseterápiás és mesezenés, kézműves foglalkozások, sportkör, háztartástan órákon vesznek részt a gyermekek. A felső tagozaton délutánonként tanulószoba, felzárkóztató foglalkozások (magyar nyelv és irodalom, matematika, természettudomány), háztartástan szakkör, valamint fejlesztő foglalkozások zajlanak.

Az intézmény kiemelt figyelmet fordít az ünnepekre, hagyományokra, így iskolai szinten és osztályszinten is fontos, hogy megünnepeljük ezeket. Emellett számos további programot, bált rendezünk. Minden évben novemberben megünnepeljük a Halloweent, valamint az Idősek napját. Decemberben bállal ünnepeljük a Mikulást, majd minden héten adventi műsort adnak elő a gyermekek. A karácsonyt osztályszinten ünnepeljük. A második félévben tartjuk meg farsangi ünnepségünket, amely alkalommal az elmúlt években egy régi hagyományt élesztettünk fel: a tantestület megegyezik egy témakörben, amely kapcsán az osztályok titkosan húznak egy-egy eseményt, időszakot, mesét, stb. A bál során fel kell lépniük az adott szerepnek megfelelően mind társaik, mind a szülők előtt, majd a zsűri döntése alapján különleges nyereményekkel gazdagodik a legkreatívabb, legügyesebb osztály. Tavasszal tartjuk az iskola névadójának ünnepét, a Rákóczi-napot és a DÖK-napot. Végül az évet a családi nappal és gyereknappal zárjuk.

A Rákóczi-nap keretében versenyeket tartunk, mind elméleti (vers-és prózamondó verseny mind alsó, mind felső tagozaton, szövegértés, alsó tagozatosoknak „Ki mit tud?”-típusú megmérettetés), mind pedig gyakorlati résszel (sport-, rajz-és aszfaltrajz-versenyek). A tanulók összemérhetik tudásukat egymással, valamint a meghívott környékbeli iskolákkal fantasztikus nyereményekért cserébe.